Bestilling ekstra vakthold

Det er unntak for bestillingsfristen ved akutte hendelser hvor det er fare for tap av verdier.

Korte følgeoppdrag må bestilles minimum tre virkedager før vaktholdet skal utføres.

Omfattende prosjekter krever at bemanningskoordinator i DSS sikkerhetstjenesteavdelingen kontaktes på vaktbestilling@dss.dep.no senest tre måneder før oppstart for inkludering i planleggingsprosessen, slik at egnet vaktpersonell kan skaffes til veie.

  • Bestillinger behandles mellom kl. 09:00 og 14:30 på alle virkedager. 
  • Bestillinger etter kl. 14.30, registreres neste virkedag.
  • Det er bestiller av vaktholdet som vil bli fakturert. Unntak for dette skal avklares skriftlig på forhånd.
  • DSS kan ikke fakturere underleverandører.
  • Pris er kr 586,32 pr. time, pr. sikkerhetsvakt.
  • Bestillinger er bindende og vil bli fakturert.
  • For å unngå fakturering må endringer eller kansellering av bestillinger skje minimum 14 virkedager i forkant.

Bestillinger godkjennes under forutsetning av at DSS klarer å stille egnet personell til oppdraget.

Ansattnr og navn på rekvirent: (eks. UD9900Olsen eller Statsbygg V426IRFJ)
Prosjektnr:
Departement:
E-post:
Telefon:
Fakturaadresse / fakturareferanse:
Hva slags type vakthold:
Dato for utførelse:
Tidsrom kl. (fra - til):
Hvilket klareringsnivå krever byggevaktsoppdraget?
Er oppdraget klarert med sikkerhetsleder i departementet?
Fra hvilket firma og hvem skal følges?
Oppmøtested (nøyaktig beskrivelse f.eks. adresse, bygg, inngang, rom mv):
Hvor skal arbeidet utføres:
Beskrivelse av oppdraget:
Ønsket behov for verneutstyr:
Kommentarer:
Jeg bekrefter herved at jeg som bestiller er klar over at dette er en betalingspliktig tjeneste som faktureres iht føringen som står nevnt øverst på siden.
Jeg bekrefter videre at jeg har satt meg inn i hva denne tjenesten vil koste og at jeg akter å betale for denne tjenesten.