Arealforvaltning og nytt regjeringskvartal

Avdeling for Facility management (FM) har ansvar for fellestjenester i bygningene der ansatte i departementene og Statsministerens kontor har tilhold i.

DSS er en viktig bidragsyter i arbeidet med å utforme og etter hvert bygge nytt regjeringskvartal. DSS skal delta i prosjektene og utredningene knyttet til dette arbeidet, og vil samarbeide tett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsbygg. Blant områdene DSS skal bidra på finner vi planlegging av infrastruktur og fysiske arbeidsplasser, sikkerhet og støttetjenester. FM har hovedansvaret for dette arbeidet, og sørger for at fagmiljøer andre steder i DSS blir involvert der det trengs.

Se oversikt over alle avdelinger i DSS