Administrasjon

DSS er en stor etat med et bredt tjenestespekter, og det er viktig å sørge for å få rekruttert de riktige personene og å ivareta dem man har – både når det gjelder helse og trivsel, og når det gjelder kompetanseheving og egenutvikling. Seksjon for HR i avdeling for kommunikasjon og HR (KH) har ansvaret for rekruttering, kompetanse, velferd og HMS, organisasjonsutvikling og omstilling, i tillegg til lønn og tariffavtaler. 

Seksjon for kundekontakt og kommunikasjon i KH har ansvaret for kundeoppfølging og kundefora, som er viktige for å sørge for et godt samarbeid mellom DSS og departementene.

Økonomistyring, strategi og budsjettarbeid er blant ansvarsområdene til avdeling for Virksomhetsstyring og anskaffelser (VA). Avdelingen har også det overordnede ansvaret for tjenesteavtalene, som regulerer tjenestene DSS leverer til departementene. Her finner du tildelingsbrevet til DSS: Tildelingsbrevet 2019

Sikkerhetsledelse er en viktig del av ledelsens ansvar, og det interne sikkerhetsarbeidet i DSS hører til i VA i seksjon for sikkerhet og beredskap. De har ansvaret for beredskap og kriseplaner, sikkerhetsrevisjon, sikkerhetsklareringer samt rådgivning og opplæring innen sikkerhet. 

Se oversikt over alle avdelinger i DSS