Administrasjon

DSS er en stor etat med et bredt tjenestespekter, og det er viktig å sørge for å få rekruttert de riktige personene og å ivareta dem man har – både når det gjelder helse og trivsel, og når det gjelder kompetanseheving og egenutvikling. Seksjon for HR har ansvaret for rekruttering, kompetanse, velferd og HMS, organisasjonsutvikling og omstilling, i tillegg til lønn og tariffavtaler. 

Økonomistyring, strategi og budsjettarbeid er blant ansvarsområdene til Virksomhetsstyringsavdelingen (VIS). Avdelingen har også det overordnede ansvaret for tjenesteavtalene, som regulerer tjenestene DSS leverer til departementene. VIS har også ansvaret for kundeoppfølging og kundefora, som er viktige for å sørge for et godt samarbeid mellom DSS og departementene.

 

Sikkerhetsledelse er en viktig del av ledelsens ansvar, og det interne sikkerhetsarbeidet i DSS hører til i en egen avdeling, Sikkerhets- og beredskapsstaben (SIBE). Denne staben har ansvaret for beredskap og kriseplaner, sikkerhetsklareringer, sikkerhetsrevisjon samt rådgivning og opplæring innen sikkerhet. 

Se oversikt over alle avdelinger i DSS