Våre kunder

Kundene våre er i hovedsak departementene og Statsministerens kontor, men vi utfører også fellestjenester for Høyesterett, Regjeringsadvokaten, NORAD og Stortinget.

I tillegg betjener DSS eksterne kundegrupper gjennom Statens servicesenter i Engerdal.

Disse er i dag:

 • Direktoratet for e-Helse (sentralbord)
 • DIFI - Direktoratet for Forvaltning og IKT (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Agder (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Innlandet (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Nordland (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Rogaland (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Trøndelag (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (sentralbord)
 • Fylkesmannen i Vestland (sentralbord)
 • Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (sentralbord)
 • Helsedirektoratet (sentralbord)
 • Helse Sør-Øst (sentralbord)
 • Husbanken (sentralbord)
 • IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (sentralbord)
 • KORO - Kunst i offentlige rom (sentralbord)
 • Kulturrådet (sentralbord)
 • NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet (servicesenter)
 • NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning (sentralbord)
 • NORAD (sentralbord)
 • Statsbygg (sentralbord)
 • Statens Legemiddelverk (sentralbord)
 • Statens pensjonskasse (sentralbord)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon arbeider kontinuerlig med brukerorientering og kvalitetsforbedring av tjenestene. I dette arbeidet gjennomfører DSS med jevne mellomrom brukerundersøkelser for å se i hvilken grad brukerne er fornøyd med tjenestene.