Våre kunder

Kundene våre er i hovedsak departementene og Statsministerens kontor, men vi utfører også fellestjenester for Høyesterett, Regjeringsadvokaten, NORAD og Stortinget.

I tillegg betjener DSS eksterne kundegrupper gjennom Statens servicesenter i Engerdal.

Disse er i dag:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Helse Sør-Øst
 • Statsbygg
 • Husbanken
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet, Servicesenter
 • Direktoratet for e-helse, Sentralbord
 • Kulturrådet
 • KORO - Kunst i offentlig rom
 • Helsedirektoratet
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo - Akershus
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon arbeider kontinuerlig med brukerorientering og kvalitetsforbedring av tjenestene. I dette arbeidet gjennomfører DSS med jevne mellomrom brukerundersøkelser for å se i hvilken grad brukerne er fornøyd med tjenestene.