Våre tjenester

Sentralbord- og kundesentertjenester med kvalitetsgaranti

SSiE har en nettsentrisk løsning som er plattformuavhengig, stedsuavhengig, fleksibel og skalerbar.

Kundebehandlerne møter innringer som kundens representant og har alle nødvendige opplysninger for å veilede eller sette over til riktig mottaker.

Vi tilbyr en tjenesteavtale med en oppetidsgaranti på 99,7 %. Våre erfaringstall viser at svarprosenten i ordinær drift ligger på ca. 97 % innen 20 sekunder.

Kundene våre gir tilbakemeldinger om at de er meget godt fornøyd med kvaliteten på tjenestene.

Alle kundene får en egen kontaktperson i SSiE som holder løpende kontakt og yter oppfølging ved behov. Vi har minimum ett statusmøte med den enkelte kunde i året - og gjerne flere dersom det er ønskelig. I tillegg arrangerer vi årlig kundeforum for alle kunder, med hensikt å videreutvikle tjenesten etter kundens ønsker og behov.