Nye kontrakter og økt kundegrunnlag hos Statens Servicesenter i Engerdal

Statens servicesenter i Engerdal (SSiE) har tegnet to nye kontakter i april med to statlige embeter.

De nye embetene vil etter planen bli implementert henholdsvis i august og september 2018. Når de to nye embetene er implementert til høsten 2018, vil SSiE ha godt over 10 000 oppføringer i katalog og besvare godt over 600 000 samtaler pr. år. SSiE har vært i jevn vekst siden etableringen av servicesenteret i 2006. De nye kontraktene vil utløse behov for et ekstra årsverk fra høsten 2018 og er svært positivt for lokalsamfunnet i Engerdal.

Vi er svært glade for alle kunder vi har og for nye kunder som kommer til. Det er vårt gode navn og rykte som leverandør av tjenester med svært høy kvalitet til et gunstig prisnivå, som er våre sterke sider når kundene velger oss. Operatørene ved Statens Servicesenter er svært profesjonelle og setter sin ære i å levere kvalitet i alle sine leveranser. Fellesskap, kunnskap og arbeidsglede er det som kjennetegner det fruktbare miljøet hos Statens Servicesenter i Engerdal.

                                          Kari Joten Langsjøvold, Frank W. Lie Bråten, Vivian Vestad og Tor Michael Ingelsrudøyen.

                     Kari Joten Langsjøvold, Frank W. Lie Bråten, Vivian Vestad og Tor Michael Ingelsrudøyen.

                     Bak venstre: Stein Erik Lund.

.