KUNDEFORUM 2017

Til Kundeforum inviteres alle kunder, med den hensikt å videreutvikle tjenesten etter kundens ønsker og behov.

Oppsummering Kundeforum 2017

I år ble Kundeforum avholdt ved Johnsgård Turistsenter, helt nord i Engerdal kommune. Her fikk de først en presentasjon av SSiEs nye sekjsjonssjef Frank Willy Lie Bråten. Sammen med Frank Willy deltok avdelingsdirektør Erik Bollestad fra DSS med informasjon om virksomheten, tjenesten og utvikling av denne. Vår leverandør av sentralbordsystem Intelecom som nå har byttet navn til PUZZEL, fortalte litt om deres virksomhet og informerte om en ny synkroniserings-klient utarbeidet for å hente opplysninger fra den enkelte kundes AD.

Videre fulgte nyttige tilbakemeldinger til - og fra kundene og sentralbordet, samt utveksling av ideer til forbedringer av tjenesten og samarbeidet. Som avslutning av forumet besøkte kundene SSiEs lokaler i Engerdal og fikk mulighet til å både se og høre hvordan vi betjener den enkelte kundes innringere.

Etter middag med lokale retter og et historisk tilbakeblikk av gården fortalt av vert Jonas Johnsgård, gikk turen ut i den flotte naturen ved Langsjøens bredd. Noen valgte å gå en tur til Jotsetera i finværet, mens andre valgte utfordringen Fresbee-golf.

Frammøtte fra Fylkesmannsembetene i Buskerud, Nordland, Telemark og Østfold deltok på forumet i tillegg til IMDi, SPK, Husbanken, Intelecom, DSS og SSiE.