Fylkesmannen i Innlandet besøker SSiE Engerdal

Knut Storberget ble 01.01.2019 ny fylkesmann for Innlandet, etter sammenslåing av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland.

Fylkesmann Knut Storberget har satt seg som mål å besøke alle Innlandets 48 kommuner i løpet av sine første 100 dager i embetet.

I dag den 25. februar var det Engerdal kommune sin tur, og i den forbindelse fikk vi ved Statens Servicesenter i Engerdal også gleden av et besøk av Storberget og hans delegasjon.

SSiE betjener sentralbordet til samtlige Fylkesmannsembetene i landet og Storberget fikk en liten innføring i tjenesten og hvordan vi arbeider. Sammen med Ordfører i Engerdal Lars Erik Hyllvang fikk han også sitte på medlytt ved hver sin sentralbord- ekspedient.

De ga begge positive tilbakemeldinger og brukte ord som; brukerorientert, profesjonelt og effektivt om SSiE.

Vi takker for et koselig besøk!

Knut Storberget og Siv Elise Fremming Karlsen


Seksjonssjef ved SSiE Frank Willy Lie Bråten med Ordfører Lars Erik Hyllvang og Vivian Vestad.

Trafikkstatestikk følges på storskjerm.

Tekst og foto: Lill K. Morønning.