Endringer i kundegruppen.

Sammenslåing av Fylkesmannsembetene 2019

01.01.2019 ble det foretatt en sammenslåing av enkelte Fylkesmannsembeter vi betjener sentralbordet for.

Dette gjelder:

1) Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark ble Fylkesmannen i Troms og Finnmark

2) Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane ble til Fylkesmannen Vestland

3) Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland ble Fylkesmannen i Innlandet

4) Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark ble Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

5) Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Østfold ble til Fylkesmannen i

    i Oslo og Viken

6)  Fylkesmennenes Fellesadministrasjon ble opprettet.