SSiE

Velkommen til  Statens Servicesenter i Engerdal 

SSiE

Om oss

Statens Servicesenter i Engerdal (SSIE), ble etablert i 2005/2006 som et felles sentralbord- og kundesenter for statlige virksomheter.

SSiE er en egen seksjon under Avdeling for Kommunikasjon og HR i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), med kontorlokaler i kommunehuset i Engerdal kommune- Hedmark fylke.

Les mer →

Våre tjenester

Sentralbord- og kundesentertjenester med kvalitetsgaranti

SSiE har en nettsentrisk løsning som er plattformuavhengig, stedsuavhengig, fleksibel og skalerbar.

Kundebehandlerne møter innringer som kundens representant og har alle nødvendige opplysninger for å veilede eller sette over til riktig mottaker.

Les mer om våre tjenester og kunder   > 


Kundeforum 2019

Årets Kundeforum gikk av stabelen 4. og 5. juni, hvor ærverdige Galten Gård var vertskap for alle representantene fra kunder, systemleverandør og SSiE.


Fylkesmannen i Innlandet besøker SSiE Engerdal

Knut Storberget ble 01.01.2019 ny fylkesmann for Innlandet, etter sammenslåing av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland.


Endringer i kundegruppen.

Sammenslåing av Fylkesmannsembetene 2019


Kompetanseløft 2018

Kompetanseløft ved SSiE og sertifisering av programmerere i Chatbot.


36 søkere til de to nye stillinger ved Statens Servicesenter i Engerdal (SSiE)

20 kvinner og 16 menn har søkt de to nye stillingene ved SSiE.


Nye kontrakter og økt kundegrunnlag hos Statens Servicesenter i Engerdal

Statens servicesenter i Engerdal (SSiE) har tegnet to nye kontakter i april med to statlige embeter.


KUNDEFORUM 2017


NY SEKSJONSSJEF

Kontakt SSiE

Henvendelser rettes til seksjonssjef Frank Willy Lie Bråten

e-post: Frank-Willy-Lie.Braten@dss.dep.no

tlf.: 62 45 86 80 / 918 322 87