Ledelsen i DSS

En presentasjon av direktør og avdelingsdirektører, med kontaktinformasjon.

 

 

 

Direktør  
Erik Hope er født i 1959, og begynte nov. 2017 som direktør i DSS. Hope kom fra stillingen som Senior Vice President, leder  av Facility Management i DNB. Det er bankens støttetjenester som lønn, eiendom, og logistikk, konsernsikkerhet, IT konsernløsninger og konsern kvalitet. Tidligere har han vært viseadministrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus. 

Erik Hope har utdannelse fra Forsvarets høgskole, Hærens krigsskole og  –stabsskole. I tillegg til strategisk personalledelse (Master of Management programmet), og bedriftsøkonomistudiet ved BI.

E-post: erik.hope@dss.dep.no

 

 

Avdelingsdirektør for digitale tjenester
Erik Bollestad er født i 1962 og ble ansatt som avdelingsdirektør i DSS i 2011. Han kom fra stilling som avdelingsleder i Forsvarets logistikkorganisasjon/IKT hvor han ledet virksomhetens Kontraktsavdeling. Bollestad har tidligere arbeidet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statskonsult (nå Difi). I tillegg har han praktisert som advokat.

Erik Bollestad er utdannet jurist. 

E-post: erik.bollestad@dss.dep.no

 

 

Avdelingsdirektør Facility Management
Eva Måge Brown er født i 1968, og har vært  ansatt som avdelingsdirektør i DSS siden 2005. Brown kom fra stillingen som underdirektør i Moderniseringsdepartement, hvor hun jobbet med eierstyring av tidligere DIFI og DSS. I perioden i departementet var hun ansvarlig for effektivisere administrative funksjoner i departementsfellesskapet.

Eva Måge Brown har en bachelor i Business Adminstration fra USA, og MBA fra Handelshøyskolen i Bergen.

E-post: Eva.Mage-Brown@dss.dep.no

 

 

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og HR 
Beate Erikstad er født i 1978, og har jobbet i DSS siden 2004. Erikstad har vært seksjons- leder i informasjonsforvaltningsavdelingen  og avdelingsdirektør i avdeling for styring,  analyse og strategi og kundekontakt og kommunikasjonsstaben. Hun har tidligere jobbet i Statens informasjonstjeneste og Statskonsult. 

Beate Erikstad er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

E-post: Beate.Erikstad@dss.dep.no


 

Avdelingsdirektør for sikkerhetstjenester
Are Langaard Jensen er født i 1970, og har jobbet i DSS siden sommeren 2013. Han ble ansatt som avdelingsdirektør for Sikkerhetsavdelingen i oktober 2015. Jensen kom fra Forsvaret der han har hatt en rekke leder- og fagstillinger. Han har erfaring fra operative stillinger i Brigaden i Nord-Norge, planlegging og gjennomføring av høyere utdanning i Hæren, samt erfaring fra operasjoner med NATO og FN i utlandet.

Are Langaard Jensen har utdanning fra Krigsskolen, Forsvarets Stabsskole, og han har en mastergrad i utdanningsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

E-post: Are-Langaard.Jensen@dss.dep.no


 

Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring og anskaffelser  
Thomas Bettum er født i 1968, og ble ansatt som avdelingsdirektør for Virksomhets- styringsavdelingen i DSS i 2015. Bettum kom fra stilling som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, hvor han blant annet har erfaring fra intern styring, etatsstyring, budsjettarbeid og økonomistyring.

Thomas Bettumer utdannet diplomøkonom fra BI.

E-post: Thomas.Bettum@dss.dep.no