Årsrapportar

Årsrapportane for dei siste åra ligg føre berre i elektronisk versjon og kan lastast ned i pdf-format.

Last ned årsrapport 2016 

DSS har i 2016 levert sikre, stabile og velegnede fellestjenester til departementsfellesskapet.

Last ned årsrapport 2015 

DSS ansattes engasjement og kompetanse har vært avgjørende for vårt bidrag til at departementene fungerte godt.

Last ned årsrapport 2014 

Departementenes servicesenter skifter navn til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.