DSS' verdiar

Våre verdiar er resultatar, service, tryggleik, profesjonalitet og sameksistens.

DSS' verdiar

Avdelingar

DSS er organisert i fem tenesteytande avdelingar.

Meir om avdelingane

 

Ledelsen i DSS

Her finner du en presentasjon av direktør og avdelingsdirektører, med kontaktinformasjon.

Mer om ledergruppen i DSS

 

Våre kunder

Kundene våre er i hovedsak departementene og Statsministerens kontor, men vi utfører også fellestjenester for Høyesterett, Regjeringsadvokaten, NORAD og Stortinget.

Mer om våre kunder 

Kundeløfte og verdier

DSS’ kundeløfte er Sammen for fellesskapet 

Resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap, er verdiene våre som motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. 

Les mer →