DSS’ KUNDELØFTE

Sammen for fellesskapet

Kundeløftet betyr mye for oss og verdiene våre skal hjelpe oss å etterleve dette løftet.

Vårt kundeløfte skal

 • være et løfte fra hele DSS både til oss selv, våre kunder og vår eier Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • være en grunnleggende verdi som vi står for; dette er oss
 • kjennetegne måten vi jobber på

DSS’ VERDIER

Hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Et tydelig verdigrunnlag er viktig for DSS’ interne liv og måten vi opptrer og oppfattes utad. Verdiene motiverer oss til innsats og gode prestasjoner.

Hjelpsom

 • Jeg sørger for at kunden opplever å bli ivaretatt i kontakt med DSS
 • Jeg stiller opp for kollegaene mine
 • Jeg samarbeider, deler og involverer andre fagmiljøer

Engasjert

 • Jeg er opptatt av å finne muligheter og gode løsninger
 • Jeg bruker min samlede kunnskap og erfaring for å nå felles mål
 • Jeg bidrar til et godt arbeidsmiljø

Profesjonell

 • Jeg kan faget mitt og tar ansvar for å utvikle meg
 • Jeg leverer riktig kvalitet til avtalt tid
 • Jeg forstår DSS’ rolle som tjenesteleverandør internt og eksternt.

Våre kunder kan forvente at DSS

 • følger opp deres henvendelser og holder kundene oppdatert
 • har god faglig innsikt
 • er imøtekommende og løsningsorienterte
 • lytter og sjekker at vi har forstått kundens behov

 

Våre krav til ledere følger god ledelse i staten

God ledelse bidrar til at forvaltningen har gjennomføringskraft, oppnår resultater for samfunnet og har attraktive, moderne arbeidsplasser. Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

Se plakat (PDF)

Miljø

DSS skal gjennom god miljøstyring sørge for stadig å redusere vår miljøpåvirkning, samt sikre overholdelse av gjeldende lover og krav. Bærekraftig utvikling skal stå sentralt i både tjenesteutviklingen og tjenesteytingen, hvor summen skal forebygge forurensning og bidra til en mer miljøvennlig drift og departementsvirksomhet. DSS skal bidra til å redusere unødvendig ressursbruk, forbedre avfallshåndteringen, og påvirke leverandører i en miljøvennlig retning.

Les miljørapporten

INKLUDERINGSDUGNADEN

Vi jobber for likestilling og mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Var dette nyttig?