Kontakt

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Postadresse: Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo

Telefon, sentralbordet: 22 24 90 90
Åpningstid: kl. 08.00 - 15.45 (sommertid kl. 08.00 - 15.00)
Faks: 22 24 95 95
E-post: postmottak@dss.dep.no

Du kan søke etter ansatte i telefonkatalogen på: www.regjeringen.no

E-postadresser til ansatte: fornavn.etternavn@dss.dep.no, eventuelt fornavnmellomnavn.etternavn@dss.dep.no

 

Varemottak, leveringsadresse:
Akersgt. 59, innkjøring Munchsgt.
0180 Oslo
 

Ansvarlig redaktør: Direktør Erik Hope

Nettredaktør: Margot Vågdal, e-post: margot.vagdal@dss.dep.no telefon: 22 24 98 23/ 480 16 317