DSS har for tiden 14 lærlinger.

13 lærlinger i sikkerhetsfaget, fordelt på to kull, og 1 lærling i mediegrafikerfaget.

DSS samarbeider med OK- stat (Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus) og Oslo Fylkeskommune gjennom inntak av nye lærlinger, samt kvalitetssikring av læreplan og en avsluttende fagprøve etter 2 år. Fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter.

Lærlingene vil få tilbud om lærlingkontrakt med OK-stat og toårig arbeidskontrakt med DSS. Lærlingekoordinatoren i DSS, våre instruktører/veiledere vil sørge for at våre lærlinger får en spennende og relevant læretid i DSS.

Søknadsprosessen

Søknadsfristen er i mars 2021. Mer informasjon kommer nærmere søknadsfristen.

Potensielle kandidater innkalles til en opptaksdag i midten av mars 2021 med tester og intervju. Innkalling og fortløpende informasjon om oppmøtested og dato sendes på e-post via jobbnorge.no.

Fysiske tester

Det forventes at sikkerhetsvakter i DSS skal ha en god fysisk skikkethet. Våre lærlinger skal settes i best mulig stand til å utføre sikkerhetsrelaterte tjenesteleveranser, i samsvar med kravene i tjenestebeskrivelsene.

De fysiske testene:

  • Løpetest
  • Armhevinger. Kravene er 10 med strak kropp.
  • Kroppshevinger liggende i lav bom. Liggende stilling med «overhåndstak». Kravene for bom er 4 liggende kroppshevinger.

Sikkerhetsklarering

For å få en læreplass i sikkerhetsfaget er det påkrevd at lærlingene sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig. Det henvises til www.nsm.no sine sider for informasjon om Personopplysningsblanketten (POB). De aktuelle kandidatene skal fylle ut statens blankett for sikkerhetsklarering.

Personopplysningsblanketten sendes ut på epost til de seks som er aktuelle, sammen med arbeidskontrakten. Disse må leveres/sendes tilbake så snart som mulig, ferdig utfylte og underskrevet. Avtales med Cathrin Rattén på e-post.

Lærlinge- og arbeidskontrakt vil inngås i april/mai 2021, mens autorisasjon skjer etter at sikkerhetsklareringen er godkjent.

Læreperioden

Opplæringsperioden består av en variert kombinasjon mellom teori og praksis med løpende evalueringer, samt ulike øvelser og treninger sammen med DSS sine operative sikkerhetsvakter. Noe av opplæringen vil være sentralisert, samtidig som at lærlingene skal ut i operative turnuslinjer og arbeide sammen med ulike vaktlag. Alle lærlinger vil få tildelt en egen dedikert veileder i den tiden de har praksis.

Andre opplysninger:

  • Årlig test av fysisk egnethet må påregnes.
  • Stillingen innebærer villighet til testing for bruk av rus- og dopingmidler.
  • Stillingen inngår i turnus og er underlagt uniformsplikt.

Vi oppfordrer deg til å søke på en faglig utviklende og spennende læreplass hos oss!

Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med lærlingekoordinator i DSS, Cathrin Rattén på e-post: cathrin.ratten@dss.dep.no

Var dette nyttig?