Navn: Thomas Roel Moen
Tittel: Seniorrådgiver
Alder: 39
Utdanning: Mastergrad i psykologi, samt prosjektforum og grunderskolen
Arbeidssted: HR-seksjonen i DSS
Interesser: Jeg er veldig glad i brettspill, og andre sosiale typer spill/leker. Så om noen lurer på gode spill, eller vil spille noe, er jeg ikke vanskelig å be 🙂

Hva jobber du med i HR seksjonen?

Jeg jobber med organisasjonsutvikling, og rekruttering. Mer konkret jobber jeg for tiden mye sammen med et tverrfaglig og dyktig team internt i DSS, med anskaffelse av nytt rekrutteringssystem for departementene. I det prosjektet handler det ikke bare om å representere DSS sine interesser, men også om å stimulere departementene til å se fordelene ved å tilby profesjonelle og sentrale profilerings- og rekrutteringstjenester i en fellesenhet.
I tillegg har jeg bidratt inn i delprosjekt for fellesrekruttering i departementsfellesskapet, som DSS sin representant. Prosjektet er en del av strategien for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har igangsatt.

Noen ord om viktigheten av det arbeidet du gjør:

Slik jeg ser det, skal HR bidra til at virksomhetens mål oppnås på en god og effektiv måte ved å legge til rette for god personalforvaltning og effektiv lederstøtte. I rekruttering gir vi råd, veiledning, bistand og kontroll i prosessene, slik at organisasjonen (og særlig lederne) totalt sett øker sin treffsikkerhet i valg av de beste medarbeiderne. Dette gjør at vi bidrar til å oppfylle virksomhetens mål.

Hvorfor valgte du DSS?

Da jeg jobbet i HR-seksjonen i KMD, fikk jeg gleden av å delta på møter med sentrale medarbeidere i HR i DSS, der de presenterte hvordan DSS jobbet med endringsløp og rekruttering. De representerte DSS veldig godt, ikke bare med godt faglig innhold og gode prosesser, men de var også opptatt av å gi merverdi til organisasjonen og videreutvikle sine KMD områder. Dette harmonerte veldig godt med hva jeg også er opptatt av.

Samarbeidet med DSS hadde gitt meg et godt inntrykk av profesjonalitet og service. Da jeg på et tidspunkt ble spurt om jeg kunne være interessert i å bidra på videreutvikling av rekrutteringsområdet, og bistå operativt i DSS var det en veldig god match. Jeg ville også være med på å videreutvikle tjenester i DSS, ikke minst med de mulighetene HR i DSS står ovenfor med tanke på fremtidige føringer fra det nevnte fellesadministrative effektiviseringsprosjektet i departementsfellesskapet.

Etter å ha vært her ett år nå, så er det gode inntrykket forsterket. Det er flott å jobbe med faglig dyktige medarbeidere som forstår service, og ønsker å levere gode tjenester internt og eksternt.

Noen ord om dine, og andres, muligheter for utvikling i DSS fra en som jobber i HR?

Organisasjonen endrer seg kontinuerlig på grunn av tjenestefokuset mot departementene, og jeg oppfatter at DSS gir medarbeidere som ønsker det muligheter til å utvikle seg innen nye områder. Organisasjonen tilbyr også gode muligheter for stipend.

Var dette nyttig?