123
I august startet seks nye lærlinger i DSS’ sikkerhetstjenesteavdeling. Fra neste år vil det til enhver tid være 12 lærlinger i sikkerhetsfaget. Fra venstre: Marcus M. Andresen, John Lien, Marcus W. Iversen, Marita Nilsen, Malene Z. Ingvaldsen, Janne Sandseter.

Seks nye lærlinger i DSS’ sikkerhetstjenesteavdeling skal i løpet av en to-års periode gjennom et opplæringsløp som vil gi dem fagbrev med tittel vekter.

DSS har allerede en lærling innenfor grafiske fag, og i våres ble en lærling ferdigutdannet som fagarbeider i kontor- og administrasjonsfaget.

Allerede fra 11. september skal lærlingene inn i ordinær vaktturnustjeneste.

Forventninger til læretiden

  1. Hva motiverte deg til å søke lærlingeplass i DSS?
  2. Er det noe spesielt du ser frem til i lærlingeopplegget?

Malene Ingvaldsen Zetterdahl

  1. Det virket som en interessant jobb og læreplass. Det virker som ingen dag er lik, og det synes jeg høres spennende ut. Jeg syntes sikkerhet er morsomt og lærerikt. Derfor søkte jeg meg til DSS.
  2. Jeg ser veldig frem til å lære masse nytt innen sikkerhet og hvordan alt fungerer i DSS. Jeg gleder meg spesielt til treningsuken, som jeg har hørt vi får være med på.

Marcus Wright Iversen

  1. Først og fremst hvilke spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som arbeidsplassen og yrket tilbyr. Det virker også godt planlagt og utarbeidet slik at vi får den beste kompetansen fra engasjerte veilederne. Dette gjorde at jeg anså DSS som en god lærlingeplass for meg.
  2. Jeg ser mest frem til å se hvilken utvikling jeg får, og hvordan det er med å påvirke meg som person.

Janne Sandseter

  1. Det som motiverte meg til å søke lærlingplass i DSS var at det virker som en veldig seriøs bedrift som hadde mer spennende arbeidsoppgaver enn det en vanlig vekter har, som for eksempel går på et kjøpesenter. Det var etter at DSS var på besøk på skolen at jeg bestemte meg for å søke.
  2. Jeg ser frem til å ha en variert og spennende jobb der jeg får oppleve mye forskjellig og nytt.

Stolt av lærlingeløftet

Lærlingekoordinator i sikkerhetstjenesteavdeling, Cathrin Rattèn, er stolt av satsingen på lærlinger i DSS.

– Det er en flott og topp motivert gjeng som allerede er godt i gang med opplæringen, sier hun.

– Neste høst kommer det seks nye lærlinger, slik at det til enhver tid vil være 12 lærlinger i sikkerhetstjenesteavdelingen, sier Cathrin Rattèn.

Egen læreplan

Lærlingene får opplæring i blant annet grunnleggende sikkerhetskunnskap, krisehåndtering, og risiko- og sårbarhetsanalyse.

DSS har utarbeidet en læreplan for sikkerhetsfaget som er godkjent av utdanningsetaten.

– Det var totalt 40 søkere i år og vi håper på flere neste år, sier lærlingekoordinatoren.

Læreplanen er lagt opp både med teori og praksis, og i læretiden har lærlingene de samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Lærlingene er de første lærlingene i sikkerhetsfaget (VG3) i en statlig bedrift.

– Yrkesfag med fagbrev i sikkerhetsfaget er viktig. Dagens trusselvurdering gjør at behovet for kompetanse i sikkerhetsbransjen vil være økende i årene som kommer, avslutter lærlingekoordinator i DSS’ sikkerhetstjenesteavdeling, Cathrin Rattèn.

Slik blir du lærling i DSS

På oppstartsmøtet fikk de nye lærlingene en orientering om fagplaner og praksisopplegg, samt retningslinjer og nødvendig informasjon om DSS.

Var dette nyttig?