En effektiv brukeropplevelse

Navn: Per Biørn Amundsen
Tittel: Seniorrådgiver
Alder: 56 år
Utdanning: Videregående skole og Ex.phil. Lang erfaring som informasjonskonsulent og redaktør i en interesserorganisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere. Redaktør og salgssjef i nettbokhandel i åtte år.
Interesser: Musikk! Både hører på, og spiller musikk selv.
Jobbet i DSS siden 2006.

Per Biørn er portalredaktør og kundeansvarlig for nettstedet regjeringen.no. 

– Jeg har utstrakt kontakt med departementene, spesielt med nettredaktørene, sier Per Biørn. – Vi i WEB-seksjonen utarbeider forslag til konsepter og utvikler funksjonalitet som så forankres i departementene, fortsetter han. – Det er departementene som eier og publiserer innholdet, så vi må jo være sikre på at vi leverer tjenester som tilfredsstiller deres behov.

Visjonen for regjeringen.no er å gi «befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid, og skape engasjement i demokratiske prosesser». Det er portalredaktørens ansvar å følge opp at innholdet faktisk er i tråd med denne visjonen.

Brukerne i fokus

At det skal være enklest mulig for brukerne å finne den informasjonen de leter etter er noe som engasjerer redaktøren.

– Dette arbeidet er viktig! Ikke for å synliggjøre politikk, men for å informere folk om rettigheter, plikter og prosesser. Det at forvaltningen fremstår som åpen og informasjon er tilgjengelig, kan forhåpentligvis inspirere folk til å engasjere seg, sier Per Biørn.  

Hvorfor DSS?

Per Biørn forteller at han hadde jobbet lenge med web innen salg og kommersiell virksomhet, og hadde lyst til å gjøre noe mer meningsbærende.

– Da jeg så at det skulle lages en ny nettportal som skulle være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning, var det midt i blinken for meg. Både web- og kommunikasjonsfaglig, og forhåpentligvis litt mer nyttig enn å selge selvhjelpsbøker og andre bestselgere. Dessuten så jeg på DSS som en sikker arbeidsgiver med ordnede arbeidsforhold. Det har riktignok vært hektisk og skjedd mye mer enn jeg trodde, men jeg opplever likevel at jeg kan styre og planlegge både arbeidstiden og fritiden min, sier Per Biørn.

Utvikling

Å jobbe med regjeringen.no er å jobbe med noe som aldri blir ferdig. Det er mye å følge med på og det er alltid nye ting som skal prøves og gjøres.

– I vårt arbeid er kommunikasjon et bredt spekter av virkemidler, interaksjonsdesign, visuelle fremstillinger og teknisk funksjonalitet skal sammen bidra til gode brukeropplevelser. Da er samspillet med grafisk seksjon og lyd- og bildegruppen vår viktig. Det å kunne snakke sammen om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge informasjon i flere kanaler, det å spille på hverandre og lære noe nytt av hverandre, det er det morsomste av alt, sier portalredaktøren for regjeringen.no.

Var dette nyttig?