Tittel: Seksjonssjef
Alder: 42
Utdanning: Bachelor i informatikk og fransk (HiT/NTNU), Internasjonal Teknologiledelse (HiO)
Arbeidssted: Seksjon for anskaffelser i Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser
Interesser: Teoretiske interesser: klatring, lese, være med venner, spise ute og reise til eksotiske steder. Faktiske interesser: ta inn og ut av oppvaskmaskinen, vaske klær, og følge barn til fritidsaktiviteter. Dersom jeg ikke sovner halv ni sammen med barna liker jeg godt en serie, og for tiden i overkant glad i Heimebane og Lykkeland.

Hva jobber du med i Avdeling for virksonmhetsstyring og anskaffelser?

Jeg må være den heldigste lederen i DSS, som leder en fantastisk seksjon med 14 megakompetente, engasjerte, positive og endringsivrige medarbeidere. Det å komme til DSS, som har et så høyt fokus på anskaffelser både fra egen ledelse og fra KMD er veldig motiverende. Vi er i full gang med tiltak fra effektiviseringsprosjektet, og det å få utviklet anskaffelsestjenesten og sette i gang med nye tjenester er moro.

Noen ord om viktigheten av det arbeidet du gjør:

Anskaffelser er en nødvendighet i alle organisasjoner, og det å ha profesjonelle anskaffere er viktig for å nå DSS`mål. Anskaffelser kan brukes som strategisk virkemiddel, og det kan være omdømmebyggende om vi er innovative og foran i faget. På samme tid er det viktig å holde seg innenfor regelverket, og være hjelpsomme for de som skal gjennom en relativt tung prosess.

Hvorfor valgte du DSS?

Jeg synes det er spennende å jobbe i en organisasjon som har et tydelig samfunnsoppdrag. DSS har et større anskaffelsesmiljø enn Stortinget som jeg kom fra, og mangfoldige og spennende kunder som gjør at det er en interessant arbeidsplass. Videre tiltrakk det meg at DSS`anskaffelsesmuljø var i endring og skulle bygges opp på nytt. Jeg traff direktør Erik Hope da jeg var på tredjegangsintervju, og lederstilen og visjonene han hadde for DSS overbeviste meg.

Noen ord om dine, og andres muligheter for utvikling i DSS:

Jeg opplever at det er muligheter for å utvikle seg i DSS både gjennom talentprogrammet og hospitering på tvers i organisasjonen. For egen medarbeidere har jeg kompetanseheving høyt på agendaen, og det er her gullet ligger. Når det gjelder egen utvikling ser jeg det som en kjempemulighet å få lov til å være med på utviklingen av seksjonen frem mot nytt regjeringskvartal. Jeg er sikker på at vi vil bli et fyrtårn innen anskaffelser, og et stort og tungt fagmiljø som blir kjent for å gå foran.

Var dette nyttig?