Rekruttering

DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering som betyr at søkere med innvandrerbakgrunn prioriteres foran andre søkere ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner. For at moderat kvotering skal kunne brukes må en søker med innvandrerbakgrunn være kvalifisert til stillingen. Hvis det er flere søkere som ligger svært tett i kvalifikasjoner, og en søker med innvandrerbakgrunn er blant disse, vil vedkommende kunne tilsettes gjennom moderat kvotering. Kvoteringen gjelder søkere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. 

Intervju

Når søknadsfristen har gått ut inviteres aktuelle kandidater til intervju. I intervjuet vil du møte nærmeste leder og en representant for de ansatte. For de fleste stillinger vil det være aktuelt med to intervjurunder. 

Referanser

For kandidater som anbefales til stillingen sjekkes det minimum to referanser.

Innstilling

Når intervjuer og referansesamtaler er gjennomført, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som anbefales til stillingen.  Innstillingen behandles i tilsettingsrådet som fatter vedtak i tilsettingssaker. Tilsettingsrådet består av representanter fra ledelsen og de ansatte.

Tilbud

Etter at innstillingen er vedtatt, blir den aktuelle kandidaten kontaktet med tilbud om stillingen. Kandidatene får tilsendt tilbudsbrev og arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. De øvrige søkerne får e-post med informasjon om utfallet i tilsettingssaken.