Kari Sylvelin Strand

Seksjonssjef i Webseksjonen i Avdeling for digitale tjenester

 

Navn: Kari Sylvelin Strand

Tittel: Seksjonssjef

Alder: 43

Utdanning: Cand philol etnologi (eller mer forståelig: kulturhistoriker)

Arbeidssted: Webseksjonen i Avdeling for digitale tjenester

Interesser: Jeg liker godt å lese bok eller streame serier og filmer (bruker aaaaalt for mye tid på serier), være sammen med familien og venner. Jeg er også glad i å benytte meg av kulturtilbud, reise og spise mat ute. Det finnes så mange spennende spisesteder i Oslo! Og da må jeg jo legge til at for å forbrenne alt dette forsøker jeg å løpe regelmessig…

 

Hva jobber du med i DT-avdelingen?

Jeg er så heldig at jeg leder 28 svært dyktige, engasjerte og hyggelige medarbeidere i Webseksjonen. Vi er ansvarlig for å levere viktige kommunikasjonskanaler og tjenester til departementene, som regjeringen.no, eksterne nettsteder, intranett, nett-tv og videoproduksjon og design – for å nevne noe.

Noen ord om viktigheten av det arbeidet du gjør:

Vi bidrar i arbeidet med å sikre demokratiet – intet mindre. Tjenestene vi tilbyr gjør det mulig for regjeringen og byråkratiet å informere allmenheten om rettigheter og plikter, invitere til delaktighet og sikrer transparente prosesser ved å vise og være åpne på hvilke arbeid som gjøres. Dette gjør meg stolt og glad, men også veldig ydmyk overfor hvilket ansvar vi har.

Hvorfor valgte du DSS?

Jeg motiveres av å jobbe et sted med et samfunnsoppdrag. Videre visste jeg at Web-seksjonen har høy kompetanse og en profesjonell holdning til brukeropplevelse og metodikk, noe jeg også er svært opptatt av. Jeg brenner for brukerorientert utvikling og ledelse, og mitt inntrykk var (og er) at DSS tar dette på alvor.

Noen ord om dine, og andres muligheter for utvikling i DSS:

Jeg opplever at DSS legger til rette for, og oppfordrer til utvikling både organisatorisk og av den enkelte ansatte. Å etterstrebe utvikling er en styrke, og det gjør arbeidsdagen ofte mye morsommere også.