Møt ansatte i DSS

Les hva Thomas, Per Biørn og Kari er opptatt av.

 

 

  Thomas Roel Moen

   HR rådgiver

   Komm. og HR avdelingen (KH)       

 

 

   Per Biørn  Amundsen

    Portalredaktør og seniorrådgiver

    Avdeling for digitale tjenester (DT)

 

   Kari Sylvelin Strand

   Seksjonsleder

   Avdeling for digitale tjenester (DT)

 

 

   Møt også seks lærlinger i      Sikkerhetstjenesteavdelingen