Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
engasjement/ vikariat i DSS  →

Ved å registrere en åpen søknad vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold: Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder Deltidsjobb inntil 15 timer i uken Tilkallingsvikariat Ferievikariat Praksisplass Stillinger på pensjonistvilkår Din søknaden vil være tilgjengelig for alle ledere i DSS som har personalansvar, som ved behov vil kunne vurdere din søknadDin søknaden vil bli oppbevart i 18 måneder, men du kan når som helst trekke søknadenDu vil motta ... Les mer

Søknadsfrist:
Seniorrådgiver-kundekontakt  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig seniorrådgiver stillinger som kundekontakt i avdeling for Digitale Tjenester (DT). Stillingen innebærer utstrakt kontakt med kunder og DTs leveranseorganisasjon, ansvar og oppfølging av avdelingens kundeavtaler, SPOC for kundehenvendelser og håndtering av disse. Stillingen medfører høyt tempo og stor bredde innen DSS og DTs tjenesteområder. ... Les mer

Søknadsfrist:
Vaktførstebetjent (gruppeleder)  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledige stillinger som vaktførstebetjent (gruppeleder) med tjenestegjøring i Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV), Seksjon for besøks- og adgangskontroll (BAS).   Seksjon for besøks- og adgangskontroll har som hovedoppgave å kontollere besøkendes og ansattes adgang til departementsfellesskapet for å sikre materielle verdier og informasjon som departementene produserer. Vi er departementenes ansikt utad og yter service til og på vegne av ... Les mer

Søknadsfrist:
Kundebehandler  →

Vi har ledig sommervikariat fom 24.06.19 tom 09.08.18, som konsulent hos Statens Servicesenter i Engerdal. ... Les mer

Søknadsfrist:
Rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser  →

Anskaffelsesseksjonen er i utvikling og søker en jurist som har erfaring med anskaffelser og interesse for sikkerhetsfeltet. Våre kunder er DSS, departementene og Statsministerens kontor. Seksjonen består i dag av fjorten årsverk. Som kategoriansvarlig for sikkerhet vil du utarbeide kategoristrategi, ha kundeansvar for sikkerhetsavdelingen og gjennomføre anskaffelser for DSS og departementsfellesskapet. Arbeidsoppgavene er varierte og spenner fra fellesavtaler for departementsfellesskapet, ... Les mer

Søknadsfrist:
Førstekonsulent  →

Seksjon for anskaffelser ligger i avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser. Seksjonens hovedansvarsområder er rådgivning og veiledning innenfor anskaffelsesområdet samt gjennomføring og kvalitetssikring av anskaffelser for DSS og departementsfellesskapet. Anskaffelsesseksjonen er i utvikling og søker en jurist med interesse for anskaffelsesfaget. Om du mangler praksis, men har rett innstilling, gir vi deg erfaring. Våre kunder er DSS, departementene og Statsministerens kontor. Seksjonen ... Les mer

Søknadsfrist:
erfaren psykolog  →

Bedriftshelsetjenesten (BHT) arbeider med å redusere risiko for psykiske og fysiske helseplager og styrke arbeidshelse og arbeidsglede gjennom rådgivning og relasjonsarbeid, organisasjonslæring, trening og ergonomi. Vi søker erfaren  psykolog innen organisasjons- og prosessarbeid, men også med klinisk kompetanse.  Psykologens arbeidsoppgaver vil  eksempelvis være rådgivning i forbindelse med  arbeidsmiljøkartlegginger,  psykososiale arbeidskonflikter, gruppeprosesser,  lederrådgivning, bistand ... Les mer

 →