Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
engasjement/ vikariat i DSS  →

Ved å registrere en åpen søknad vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold: Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder Deltidsjobb inntil 15 timer i uken Tilkallingsvikariat Ferievikariat Praksisplass Stillinger på pensjonistvilkår Din søknaden vil være tilgjengelig for alle ledere i DSS som har personalansvar, som ved behov vil kunne vurdere din søknadDin søknaden vil bli oppbevart i 18 måneder, men du kan når som helst trekke søknadenDu vil motta ... Les mer

Søknadsfrist:
Teknisk SharePointrådgiver  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å forbedre vårt lokale SharePointmiljø og SharePoint Online delen av vår Office365-løsning? Vi søker deg som har inngående teknisk kunnskap om SharePoint on-prem og skytjenester. Du har erfaring med SharePointløsninger og evner å viderutvikle ... Les mer

Søknadsfrist:
Databaseadministrator  →

Seksjon for IT-drift (ITD) utfører drift, forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger, sikrer systemer og informasjon, følger opp sikkerhetskrav og utfører tjeneste- og systemovervåking. Vi søker databaseadministrator for vårt databasemiljø. Stillingen hører til i Seksjon for IT-drift (ITD). Vi har eget datasenter som er koblet opp mot skytjenester fra flere leverandører.  Driften utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleid personell fra en rekke leverandører. ... Les mer

Søknadsfrist:
Nettverksspesialist  →

Seksjon for IT-drift (ITD) utfører drift, forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger, sikrer systemer og informasjon, følger opp sikkerhetskrav og utfører tjeneste- og systemovervåking. Vi søker nettversspesialist til vår nettverksgruppe. Stillingen hører til i Seksjon for IT-drift (ITD). Vi har eget datasenter som er koblet opp mot skytjenester fra flere leverandører.  Driften utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleid personell fra en rekke leverandører. ... Les mer

Søknadsfrist:
SharePointspesialist til drift  →

Seksjon for IT-drift (ITD) utfører drift, forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger, sikrer systemer og informasjon, følger opp sikkerhetskrav og utfører tjeneste- og systemovervåking. Vi søker Sharepointspesialist til vår applikasjonsgruppe. Stillingen hører til i Seksjon for IT-drift (ITD). Vi har eget datasenter som er koblet opp mot skytjenester fra flere leverandører.  Driften utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleid personell fra en rekke leverandører. ... Les mer

 →