Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
engasjement/ vikariat i DSS  →

Ved å registrere en åpen søknad vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold: Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder Deltidsjobb inntil 15 timer i uken Tilkallingsvikariat Ferievikariat Praksisplass Stillinger på pensjonistvilkår Din søknaden vil være tilgjengelig for alle ledere i DSS som har personalansvar, som ved behov vil kunne vurdere din søknadDin søknaden vil bli oppbevart i 18 måneder, men du kan når som helst trekke søknadenDu vil motta ... Les mer

Søknadsfrist:
Tjenesteforvaltere med SharePointkompetanse  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å tilrettelegge og ivareta samarbeidsrommene og utvikle arbeidsprosessene? Vi søker deg som har inngående kunnskap om SharePoint-funksjonalitet. Du er opptatt av å utnytte standardfunksjonalitet og kan omsette dette til brukervennlige og effektive ... Les mer

Søknadsfrist:
Teknisk SharePointrådgiver  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å forbedre vårt lokale SharePointmiljø og SharePoint Online delen av vår Office365-løsning? Vi søker deg som har inngående teknisk kunnskap om SharePoint on-prem og skytjenester. Du har erfaring med SharePointløsninger og evner å viderutvikle ... Les mer

Søknadsfrist:
Sikkerhetsvakt  →

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes. Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til departementene, Regjeringens representasjonsanlegg og statsministerboligen.  Seksjon for operativ sikringstjeneste (OS) utfører operative vakt- og sikringstjenester iht. risikovurdering og har et spennende ... Les mer

Søknadsfrist:
Vaktførstebetjent  →

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes. Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til departementene, Regjeringens representasjonsanlegg og statsministerboligen. Seksjon for operativ sikringstjeneste (OS) utfører operative vakt- og sikringstjenester basert på løpende risikovurderinger. Tjenesten er ... Les mer

Søknadsfrist:
Seniorrådgiver - virksomhetsstyring  →

Departementenes sikkerhets - og serviceorganisasjon (DSS) ved avdeling for Virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) søker en dyktig medarbeider til fast stilling som seniorrådgiver i Planseksjonen. Planseksjonen har en rekke sentrale oppgaver i forvaltning og utvikling av DSS, herunder ansvar for mål- og resultatstyring,virksomhetsplanlegging, langtidsplanlegging, strategi, porteføljestyring, kostnadsberegninger, kundeavtaler, rapportering, statsbudsjettarbeid og dialog med departementet. ... Les mer

 →