Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
Lærlinger i sikkerhetsfaget  →

Om stillingen Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal ansette seks lærlinger i sikkerhetsfaget for perioden august 2019 – juni 2021. Lærlingene arbeider som sikkerhetsvakter, i døgnkontinuerlig turnus i seksjon for operativ sikringstjeneste.Seksjonen for operativ sikringstjeneste utfører operative vakt- og sikringstjenester iht. risikovurdering for departementene, regjeringens representasjonsanlegg og Høyesterett. Avdelingen har et ... Les mer

 →