Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
engasjement/ vikariat i DSS  →

Ved å registrere en åpen søknad vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold: Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder Deltidsjobb inntil 15 timer i uken Tilkallingsvikariat Ferievikariat Praksisplass Stillinger på pensjonistvilkår Din søknaden vil være tilgjengelig for alle ledere i DSS som har personalansvar, som ved behov vil kunne vurdere din søknadDin søknaden vil bli oppbevart i 18 måneder, men du kan når som helst trekke søknadenDu vil motta ... Les mer

Søknadsfrist:
Rådgiver  →

DSS brukerservice (BS) tilbyr service til alle brukere for alle tjenester. Servicen innebærer svar på henvendelser, bistand ved den enkeltes arbeidsplass, "servicetorg", kurs, kompetanseløft, og helhetlig brukerfokus ved utvikling av nye tjenester og veiledninger.   BS er blant annet ansvarlig for å lære opp og gi informasjon til de ansatte i departementene som bruker de digitale tjenestene våre. For å sikre at vi opprettholder høy standard, søker vi en medarbeider som brenner for oppgaven, ... Les mer

Søknadsfrist:
Tjenesteansvarlig SharePoint  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke miljøet for samhandlingstjenester. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Samhandlingstjenesten er basert på SharePoint. Vil du være med å tilrettelegge og ivareta samarbeidsrommene og utvikle arbeidsprosessene? Vi søker deg som er opptatt av informasjonsforvaltning og hvordan vi kan bygge og forvalte en god samhandlingstjeneste. Du har god ... Les mer

Søknadsfrist:
Tjenesteforvaltere med SharePointkompetanse  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å tilrettelegge og ivareta samarbeidsrommene og utvikle arbeidsprosessene? Vi søker deg som har inngående kunnskap om SharePoint-funksjonalitet. Du er opptatt av å utnytte standardfunksjonalitet og kan omsette dette til brukervennlige og effektive ... Les mer

Søknadsfrist:
Prosjektleder  →

DSS søker prosjektleder til avdeling for digitale tjenester. Avdelingen leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene. Stillingen er plassert i seksjon for prosjekt og løsningsdesign som består av ca 20 medarbeidere. Som prosjektleder vil ... Les mer

 →