Rammeavtaler innen visuell kommunikasjon og publiseringstjenester

DSS kunngjør nye og reviderte rammeavtaler for disse tjenestene for SMK, departementene og DSS.

DSS har kunngjort en anbudskonkurranse om innkjøp av tjenester innen visuell kommunikasjon og publisering for SMK, departementene og DSS. 

Kunngjøringen er tilgjengelig på:

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-397088

TED: 2018/S 167-381658

Følgende rammeavtaler er kunngjort:

  • Rammeavtaler for Delkontrakt I Visuell kommunikasjon mindre konsepter.
  • Rammeavtaler for Delkontrakt II Visuell kommunikasjon større konsepter.
  • Rammeavtale for Delkontrakt III Trykkeritjenester.
  • Rammeavtale for Delkontrakt IV Spesialproduksjon mindre konsepter.
  • Rammeavtale for Delkontrakt V Spesialproduksjon større konsepter.

Rammeavtalene har en varighet på 1+1+1+1 år (de 3 siste år som opsjon), dvs. maksimalt inntil 4 år.

Tilbudsfrist er 1. oktober 2018, kl. 12:00.

 Det vil 11. september 2018 bli holdt tilbydermøte, nærmere informasjon om dette fremgår i konkurransegrunnlaget.

Total antatt årlig omsetning for Delkontrakt I, II, III, IV og V antas å være i størrelsesorden 7,5 millioner kroner (+/- 50 %) ekskl. mva. (estimert ut i fra gjennomsnitt per år 2015-2017), uforbindtlig for oppdragsgiver. Antatt fordeling mellom Delkontrakt I, II, III, IV og V er anslagsvis 77/8/10/2,5/2,5 % uforbindtlig for oppdragsgiver.


Kontaktperson:
Seksjonssjef Atle Gran
E-post: atle.gran@dss.dep.no
Telefon: 22 24 99 46
Mobil: 414 026 02