ISS ble vinner av anbudskonkurransen

ISS overtar som ny leverandør av kantinetjenester for departementsfellesskapet fra 1. mai 2018.

 

I løpet av fjoråret gjennomførte DSS en anbudskonkurranse for ny kantineavtale for departementsfellesskapet. ISS overtar som ny leverandør av kantinetjenester fra 1. mai 2018. Kontrakten har varighet for perioden 1.5.2018 til 30.4.2022.

Undertegning av kontrakt

Kontrakten for avtalen ble undertegnet i kontraktsmøte mellom DSS og ISS den 20. des. 2017.

 

Direktør Erik Hope i DSS underskrev kontrakten på vegne av oppdragsgiver, mens direktør Per Helge Nilsen undertegnet for ISS.