Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS

DSS skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. aug. 2018, med søknadsfrist 1. mars.

 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. august 2018.

DSS har for tiden seks lærlinger i sikkerhetsfaget, og fra 2018 vil det totalt være tolv lærlinger i 1.- og 2. års opplæringsløp i sikkerhetsfaget i DSS.

Søknadsprosessen

Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Kopi av relevant dokumentasjon og vitnemål skal legges ved søknaden. 

Potensielle kandidater innkalles til en opptaksdag i uke 11 og 12 med fysiske tester og intervju. Innkalling og fortløpende informasjon om oppmøtested og dato sendes på e-post via jobbnorge.no.

Fysiske tester

Det forventes at sikkerhetsvakter i DSS skal ha god fysisk og psykisk skikkethet. Våre lærlinger skal settes i best mulig stand til å utføre sikkerhetsrelaterte tjenesteleveranser, i samsvar med kravene i tjenestebeskrivelsene.

 I rekrutteringsprosessen vil aktuelle kandidater bli testet på følende:  

  • Løpetest i gymsal. Løping i 10 min med "90- grader" vendinger, i en løype på 15 x 7 meter. Kandidaten legger seg ned vekselvis på mage og rygg på hver langside. Kravene er 23 runder.
  • Armhevinger. Kravene er 15 med strak kropp. Kvinner kan differensieres med 10 strake kroppshevinger eller 15 på knærne.
  • Kroppshevinger liggende i lav bom. Liggende stilling med "overhåndstak". Kravene for bom er 3 liggende kroppshevinger.

Sikkerhetsklarering

For å få en læreplass i sikkerhetsfaget er det påkrevd at lærlingene sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig. Det henvises til www.nsm.no sine sider for informasjon om klarering og utfylling av Personopplysningsblanketten (POB). Kandidatene som inviteres til intervju skal fylle ut POB. POB sendes i forkant på e-post og utfylt POB tas med til intervjuet.

Læreperioden

DSS samarbeider med OK-stat (Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus) og Oslo Fylkeskommune. Lærlingene underskriver lærlingekontrakt med OK-stat og en toårig arbeidskontrakt med DSS. Lærlinge- og arbeidskontraktsmøte avholdes i mai 2018. Du vil få en spennende og relevant læretid i DSS. Etter to år avlegger du en fagprøve, fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter.

Opplæringsperioden består av en kombinasjon av undervisning, kurs og praktisk sikkerhetsarbeid. Alle lærlinger vil få tildelt en egen dedikert veileder i den tiden de har praksis, og de får delta i ulike øvelser og treninger sammen med DSS sine operative sikkerhetsvakter. Lærlingene skal ut i operative turnuslinjer og arbeide sammen med ulike vaktlag.

Andre opplysninger:

  • Årlig test av fysisk egnethet må påregnes.
  • Stillingen innebærer villighet til testing for bruk av rus- og dopingmidler.
  • Stillingen inngår i turnus og er underlagt uniformsplikt.

Vi oppfordrer deg til å søke på en faglig utviklende og spennende læreplass hos oss!

Lærlingekoordinator: Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med lærlingekoordinator i DSS, Cathrin Rattén på mail: cathrin.ratten@dss.dep.no