Om søknadsprosess og opplæring i sikkerhetsfag i DSS

I løpet av to år skal DSS ta i mot 12 lærlinger, og ønsker å informere om prosessen.

Fra aug. 2017 skal DSS ta inn 6 lærlinger i sikkerhetsfaget, og påfølgende 6 nye i 2018. I 2018 skal det etter planen være totalt 12 lærlinger i 1.- og 2. års opplæringsløp i sikkerhetsfaget ved DSS.

DSS samarbeider med Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus og Oslo Fylkeskommune gjennom inntak av nye lærlinger, samt kvalitetssikring av læreplan og en avsluttende fagprøve. Fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter. 

 


Søknadsprosessen
Det henvises til annonse på https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/134047/laerlinger-i-sikkerhetsfaget. Søknadsfristen er 12. mars 2017.

Opptaksprosessen er forventet å starte i uke 16/17. Formalkravene og dokumentasjon skal foreligge innen søknadsfristen. Potensielle kandidater innkalles til en opptaksdag med fysiske tester, testing av fargesyn og en case-løsning, med et påfølgende kort intervju. Fargesynet vil bli testet lokalt hos DSS.

Etter denne prosessen foretas en ny sortering, og de aktuelle kandidatene innkalles til et avsluttende intervju i uke 18/19. Innkalling og fortløpende informasjon om oppmøtested og dato sendes på e-post.

De aktuelle kandidatene skal fylle ut statens blankett for sikkerhetsklarering. Lærlingkontrakt vil først inngås når sikkerhetsklareringen er godkjent. 

Fysiske tester
Det forventes at sikkerhetsvakter i DSS skal ha en god fysisk skikkethet. Våre lærlinger skal settes i best mulig stand til å utføre sikkerhetsrelaterte tjenesteleveranser, i samsvar med kravene i tjenestebeskrivelsene.

 De fysiske testene:

  • Løpetest i gymsal. Løping i 10 min med "90- grader" vendinger, i en løype på 15 x 7 meter. Kandidaten legger seg ned vekselvis på mage og rygg på hver langside. Kravene er 23 runder.
  • Armhevinger. Kravene er 15 med strak kropp. Kvinner kan differensieres med 10 strake kroppshevinger eller 15 på knærne.
  • Kroppshevinger liggende i lav bom. Liggende stilling med "overhåndstak". Kravene for bom er 6 liggende kroppshevinger for menn og 4 for kvinner.

Sikkerhetsklarering
For å få en læreplass i sikkerhetsfaget er det påkrevd at lærlingene sikkerhetsklareres. Det henvises til www.nsm.no sine sider for informasjon om sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.

Læreperioden
Opplæringsperioden består av en variert kombinasjon mellom teori og operativ praksis med løpende evalueringer, samt ulike øvelser og treninger sammen med DSS sine operative sikkerhetsvakter. Noe av opplæringen vil være sentralisert, samtidig som at lærlingene tidvis skal ut i operative turnuslinjer og arbeide sammen med ulike vaktlag. Alle lærlinger vil få tildelt en egen dedikert veileder i den tiden de er ute i en turnuslinje i praksis.

DSS har ansatt en egen lærlingkoordinator som vil jobbe dedikert inn mot alle lærlinger for å sikre en god oppfølging av hver enkelt lærlinger, og et godt samarbeid med den daglige tjenesten.

 

Vi oppfordrer deg til å søke på en faglig utviklende og spennende lærlingplass hos oss!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med lærlingkoordinator i DSS, Cathrin Rattén på e-post: cathrin.ratten@dss.dep.no