DSS` årsrapport for 2018

Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2018, med årets aktiviteter og resultater.

2018 har vært et svært begivenhetsrikt år for DSS.

DSS ble nominert til årets lærebedrift i staten, vi ble nominert til prisen for beste bærekraftige anskaffelse, og i januar 2019 ble DSS' intranettplattform kåret til et av verdens ti beste av Nielsen Norman Group. I tillegg fikk Renholdstjenesten i DSS Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) effek-tiviseringspris for 2018.

Sikkerhetsmåneden 2018 ble markert med en podcast som har hatt 24 000 lyttere og ble beskrevet som tilgjengelig, moderne og svært aktuell.

Med virkning fra 1. februar ble DSS omorganisert for å samle fagmiljøer og tjenester med avhengigheter eller grensesnitt for å i større grad levere effektive og helhetlige tjenester. Vi har etablert et nytt kundeløfte; Sammen for felles skapet, og vi har fått nye verdier; Hjelpsom, Engasjert og Profesjonell.

Som en oppfølging av KMDs strategi for effektivisering av administrative fellestjenester, fikk DSS høsten 2018 i oppdrag å etablere nye og utvidede fellestjenester til departementene på HR-området, kontorstøtte, dokumentforvaltning og samhandling, og anskaffelsesområdet. Oppdraget understøtter regjeringens beslut-ning fra 2017 om at DSS skal videreutvikles og styrkes som hovedleverandør av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor.

Vår omdømmeskår fra brukerundersøkelsen plasserer DSS blant de 20 prosent beste virksomhetene i Norge ut fra Kantar TNS' database med svar fra over 66 000 respondenter.

Les mer i DSS` årsrapport for 2018


Riksrevisjonen har også for regnskapsåret 2018 levert en revisjonsberetning uten merknader.