DSS` årsrapport for 2017

Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2017, med årets aktiviteter og resultater.

Regjeringen besluttet i 2017 at " DSS skal videreutvikles og styrkes som hovedleverandør av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor".

DSS leverer 82 tjenester til departementene, både gjennom egen drift og ved kjøp av tjenester i markedet. Effektivisering og standardisering av tjenester som støtter departementenes kjerneprosesser var et viktig fokus for DSS i 2017.

Standardiserte digitale samarbeidsrom for statsbudsjettprosessen ble lansert i 2017, og skal tas i bruk i alle departement. DSS har f. eks. også vært aktive med å ta inn lærlinger, og ønsker til å bidra til offentlige virksomheters satsing på det området.

Som grunnlag for utvikling av virksomheten, gjennomførte DSS en kundeundersøkelse blant departementenes administrative ledelse våren 2017. Undersøkelsen følges opp med tiltak i 2018.

Les mer i DSS` årsrapport for 2017

Riksrevisjonen har også for regnskapsåret 2017 levert en revisjonsberetning uten merknader.