Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

Nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.

Den 16. februar overrakte Dag Anders Brunstad, IKT-direktør i DSS, nøkkelen til huset som representerer den felles løsningen for digitale samarbeid til statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

- Løsningen som blir lansert i dag er svar på et behov som departementene har uttrykt. Et ønske om å kunne samarbeide digitalt i departementsfellesskapet og med eksterne: enkelt, sikkert og effektivt. Jeg takker for nøkkelen, men noen må forvalte den på vegne av fellesskapet. Jeg leverer derfor nøkkelen tilbake til DSS, sa statssekretær Paul Chaffey.

Fra venstre: Paul Chaffey, statssekretær i KMD, og Dag Anders Brunstad, IKT-direktør i DSS.

Fra strategi til løsninger som styrker fellesskapet
Digitale samarbeidsrom i SharePoint inneholder mange funksjoner som forenkler arbeidshverdagen til de ansatte når de jobber sammen med andre. I samarbeidsrom er det enkelt å: 

  • dele informasjon og jobbe sammen
  • jobbe smart og effektivt
  • finne frem til informasjon selv
  • finne gjeldende informasjon

- Vi ønsker å tilby verdiøkende fellestjenester på tvers av departementene, tjenester som gjør jobbhverdagen enklere, sa Dag Anders Brunstad, IKT-direktør i DSS.

Kunnskapsdepartementet (KD) har vært pilot for Sammen om jobben-prosjektet, som leverer digitale samarbeidsrom. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse delte sine erfaringer på lanseringsmøtet, om å gå fra "hver mann sitt system" til en målsetning om "ETT KD" ved hjelp av kompetanseheving, nye rutiner og Sammen om jobben-løsningen. 

Tilgjengelige samarbeidsrom:
• Rom for melding til Stortinget
• Prosjektrom (basert på Difis prosjektveiviser)
• Oppgaverom

 Neste samarbeidsrom under utvikling støtter statsbudsjettprosessen.