Aktuelle saker

Aktuelle saker


Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS

DSS skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. august 2018, med søknadsfrist 1. mars 2018.


Erik Hope ny direktør i DSS

Erik Hope (58 år) er i dag tilsatt av Kongen i statsråd som ny direktør i DSS.


Lærlingene har inntatt regjeringskvartalet

– Jeg ser frem til en variert og spennende jobb, sier Janne Sandseter.


DSS tester smartere toalettrom med digitale sensorer

Renhold møter den digitale tidsalderen.


DSS` årsrapport for 2016

Årsrapporten for DSS omhandler alle siden ved driften til DSS for 2016, herunder DSS´ vurdering av måloppnåelse og utkvittering av enkeltoppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2016.


Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

Flere standariserte digitale samarbeidsrom er nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.


Slik gjør vi det hos oss!

DSS satser internt på digital lederutvikling, og har presentert arbeidet på HR-konferansen.


DSS i front med ny reinhaldsteknologi

Ein kombinasjon av dyktige reinhaldere og bruk av ny teknologi gjer reinhaldstenesta i DSS svært konkurransedyktig.


Lærlinger i sikkerhetsfag

KMD satser på lærlinger i statsbudsjettet. Med økt bevilgning starter DSS i 2017 et program for lærlinger i sikkerhetsfag.


Mangfold i DSS

I Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har 20,6% av de ansatte innvandrerbakgrunn.