Aktuelle saker

Aktuelle saker


DSS er nominert til årets lærebedrift!

Som den ene av to virksomheter er DSS nominert til årets lærebedrift i staten i 2018.


Sikkerhetsmåneden i departementsfellesskapet

Forebyggende sikkerhetsarbeid i podkastformat.


Rammeavtaler innen visuell kommunikasjon og publiseringstjenester

DSS kunngjør nye og reviderte rammeavtaler for disse tjenestene for SMK, departementene og DSS.


Sikkerhetstjenesten dobler antall lærlinger

Høsten 2018 øker DSS antallet lærlinger i sikkerhetsfaget fra seks til tolv.


DSS` årsrapport for 2017

Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2017, med årets aktiviteter og resultater.


ISS ble vinner av anbudskonkurransen

ISS overtar som ny leverandør av kantinetjenester for departementsfellesskapet fra 1. mai 2018.


Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS

DSS skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. aug. 2018, med søknadsfrist 1. mars.


Erik Hope ny direktør i DSS

Erik Hope (58 år) er i dag tilsatt av Kongen i statsråd som ny direktør i DSS.


DSS tester smartere toalettrom med digitale sensorer

Renhold møter den digitale tidsalderen.


DSS` årsrapport for 2016

Årsrapporten for DSS omhandler alle sidene ved driften til DSS for 2016.


Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

Nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.


Slik gjør vi det hos oss!

DSS satser internt på digital lederutvikling, og har presentert arbeidet på HR-konferansen.


DSS i front med ny reinhaldsteknologi

Dyktige reinhaldere og bruk av ny teknologi gjer reinhaldstenesta i DSS svært konkurransedyktig.