Aktuelle saker

Aktuelle saker


Intranettplattformen har vunnet pris

Departementenes og DSS' intranettplattform er kåret til et av verdens ti beste intranett i 2019 av Nielsen Norman Group.


DSS er nominert til årets lærebedrift!

Som den ene av to virksomheter er DSS nominert til årets lærebedrift i staten i 2018.


Sikkerhetsmåneden i departementsfellesskapet

Forebyggende sikkerhetsarbeid i podkastformat.


Rammeavtaler innen visuell kommunikasjon og publiseringstjenester

DSS kunngjør nye og reviderte rammeavtaler for disse tjenestene for SMK, departementene og DSS.


Sikkerhetstjenesten dobler antall lærlinger

Høsten 2018 øker DSS antallet lærlinger i sikkerhetsfaget fra seks til tolv.


DSS` årsrapport for 2017

Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2017, med årets aktiviteter og resultater.


Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS

DSS skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. aug. 2018, med søknadsfrist 1. mars.


DSS i front med ny reinhaldsteknologi

Dyktige reinhaldere og bruk av ny teknologi gjer reinhaldstenesta i DSS svært konkurransedyktig.