For pressen

Her finner du kontaktinformasjon til presseansvarlige og aktuelle saker fra DSS.

For pressen

Aktuelle saker


Lærlingene har inntatt regjeringskvartalet

– Jeg ser frem til en variert og spennende jobb, sier Janne Sandseter.


DSS tester smartere toalettrom med digitale sensorer

Renhold møter den digitale tidsalderen.


DSS` årsrapport for 2016

Årsrapporten for DSS omhandler alle siden ved driften til DSS for 2016, herunder DSS´ vurdering av måloppnåelse og utkvittering av enkeltoppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2016.


Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

Flere standariserte digitale samarbeidsrom er nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.

Last ned årsrapport 2016 

DSS har i 2016 levert sikre, stabile og velegnede fellestjenester til departementsfellesskapet.

Pressekontakter

Kommunikasjonsansvarleg Margot Vågdal
E-post: margot.vagdal@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 23 / mobil: 480 16 317                             

Direktør Kjell Arne Knutsen
E-post: kjell-arne.knutsen@dss.dep.no
Telefon: 22 24 96 00/ mobil: 926 06 259

Avdelingsdirektør Eva Måge Brown
Avdeling for arealutvekling
E-post: Eva.Mage-Brown@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 06 98/ mobil: 950 60 003

Avdelingsdirektør Anne-Cecilie R. Kran
Avdeling for fellesadministrative tenester  
E-post: Anne-Cecilie-R.Kran@dss.dep.no
Telefon: 22 24 99 08/ mobil: 905 12 601 

Avdelingsdirektør Erik Bollestad
Informasjonsforvaltningsavdelinga
E-post: erik.bollestad@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 95 93/ mobil: 488 90 111

 

Avdelingsdirektør Dag Anders Brunstad
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
avdelinga 
E-post: dag-anders.brunstad@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 94 90/ mobil: 906 10 735 

Avdelingsdirektør Beate Erikstad
Kundekontakt og kommunikasjonseininga  
E-post: ­Beate.Erikstad@dss.dep.no
Telefon: 22 24 50 54 / mobil: 990 24 920

Avdelingsdirektør Are Langaard Jensen
Tryggingstenester
 
E-post: Are-Langaard.Jensen@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 99 15/ mobil: 472 77 324

Avdelingsdirektør Thomas Bettum
Verksemdstyringsavdelinga 
E-post: thomas.bettum­@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 15/ mobil: 909 71 949