For pressen

Her finner du kontaktinformasjon til presseansvarlige og aktuelle saker fra DSS.

For pressen

Aktuelle saker


Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

Flere standariserte digitale samarbeidsrom er nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.


Om søknadsprosess og opplæring i sikkerhetsfag i DSS

I løpet av to år skal DSS ta i mot 12 lærlinger, og ønsker å informere om prosessen.


Slik gjør vi det hos oss!

DSS satser internt på digital lederutvikling, og har presentert arbeidet på HR-konferansen.


DSS i front med ny reinhaldsteknologi

Ein kombinasjon av dyktige reinhaldere og bruk av ny teknologi gjer reinhaldstenesta i DSS svært konkurransedyktig.

Last ned årsrapport 2015 

DSS ansattes engasjement og kompetanse har vært avgjørende for vårt bidrag til at departementene fungerte godt.

Pressekontakter

Kommunikasjonsansvarleg Margot Vågdal
E-post: margot.vagdal@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 23 / mobil: 480 16 317                             

Direktør Kjell Arne Knutsen
E-post: kjell-arne.knutsen@dss.dep.no
Telefon: 22 24 96 00/ mobil: 926 06 259

Avdelingsdirektør Anne-Cecilie R. Kran
Avdeling for Human Recources  
E-post: Anne-Cecilie-R.Kran@dss.dep.no
Telefon: 22 24 99 08/ mobil: 905 12 601

Avdelingsdirektør Thomas Bettum
Verksemdstyringsavdelinga 
E-post: thomas.bettum­@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 15/ mobil: 909 71 949

Avdelingsdirektør Beate Erikstad
Kundekontakt og kommunikasjonseininga 
E-post: ­Beate.Erikstad@dss.dep.no
Telefon: 22 24 50 54 / mobil: 990 24 920

Avdelingsdirektør Tore Fosse Refsdal
Avdeling for fellesadministrative tenester 
E-post: ­Tore-fosse.refsdal@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 18 / mobil: 930 21 065 

Avdelingsdirektør Erik Bollestad
Informasjonsforvaltningsavdelinga

E-post: erik.bollestad@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 95 93/ mobil: 488 90 111

Avdelingsdirektør Dag Anders Brunstad
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
avdelinga
E-post: dag-anders.brunstad@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 94 90/ mobil: 906 10 735  

Avdelingsdirektør Are Langaard Jensen
Tryggingstenester
 
E-post: Are-Langaard.Jensen@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 99 15/ mobil: 472 77 324

Avdelingsdirektør Eva Måge Brown
Avdeling for arealutvekling
E-post: Eva.Mage-Brown@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 06 98/ mobil: 950 60 003