For pressen

Her finner du kontaktinformasjon til presseansvarlige og aktuelle saker fra DSS.

For pressen

Aktuelle saker


DSS er nominert til årets lærebedrift!

Som den ene av to virksomheter er DSS nominert til årets lærebedrift i staten i 2018.


Sikkerhetsmåneden i departementsfellesskapet

Forebyggende sikkerhetsarbeid i podkastformat.


Rammeavtaler innen visuell kommunikasjon og publiseringstjenester

DSS kunngjør nye og reviderte rammeavtaler for disse tjenestene for SMK, departementene og DSS.


Sikkerhetstjenesten dobler antall lærlinger

Høsten 2018 øker DSS antallet lærlinger i sikkerhetsfaget fra seks til tolv.


DSS` årsrapport for 2017

Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2017, med årets aktiviteter og resultater.


ISS ble vinner av anbudskonkurransen

ISS overtar som ny leverandør av kantinetjenester for departementsfellesskapet fra 1. mai 2018.

Last ned årsrapport 2017 

Effektivisering og standardisering av tjenester som støtter departementenes kjerneprosesser var et viktig fokus for DSS i 2017.

Pressekontakter

Presseansvarleg Margot Vågdal
E-post: margot.vagdal@dss.dep.no
Telefon: 22 24 98 23 / mobil: 480 16 317                             

Direktør Erik Hope
E-post:erik.hope@dss.dep.no
Telefon: 22 24 96 00/ mobil: 908 95 049

Avdelingsdirektør Beate Erikstad
Avdeling for kommunikasjon og HR  
E-post: ­Beate.Erikstad@dss.dep.no
Telefon: 22 24 50 54 / mobil: 990 24 920