Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

DSS er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet.

 • dss_POP4145.jpg
 • dss_POP4997.jpg
 • dss_POP6500.jpg
 • dss_POP4029.jpg

  På jobb for departementene

  DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. 

  Les mer om våre tjenester

  Jobb i DSS

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer sikkerhets-, kommunikasjons- og digitale tjenester samt andre fellestjenester til departementene. 

  DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca 800 ansatte.

  Les mer →

  Aktuelle saker


  Digitale samarbeidsrom som ny tjeneste fra DSS

  Flere standariserte digitale samarbeidsrom er nå tilgjengelig for daglig samarbeid i departementsfellesskapet.


  Om søknadsprosess og opplæring i sikkerhetsfag i DSS

  I løpet av to år skal DSS ta i mot 12 lærlinger, og ønsker å informere om prosessen.

  Pressekontakt

  Kommunikasjonsansvarlig Margot Vågdal
  Tlf.: (+47) 480 16 317
  E-post: margot.vagdal@dss.dep.no


  Mer informasjon til pressen

  Kontaktinformasjon

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

  Telefon: 22 24 90 90
  Faks: 22 24 95 95
  E-post: postmottak@dss.dep.no

   
  Akersgata 64, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo 

  Organisasjonsnummer: 974 761 424