Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

DSS er hovedleverandør av sikkerhets-, fasilitets-, HR- og digitale tjenester til departementsfellesskapet.

 • dss_POP4145.jpg
 • dss_POP4997.jpg
 • dss_POP6500.jpg
 • dss_POP4029.jpg

  På jobb for departementene

  DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. 

  Les mer om våre tjenester

  Jobb i DSS

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer sikkerhets-, fasilitets-, HR- og digitale tjenester til departementene. 

  DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca 700 ansatte.

  Les mer →

  Aktuelt


  DSS` årsrapport for 2019

  Årsrapporten for DSS omhandler driften for 2019, med årets aktiviteter og resultater.

  Årsrapportar

  Årsrapportane for dei siste åra ligg føre berre i elektronisk versjon, ikkje i skriftleg versjon men kan lastast ned i pdf-format.

  Meir om årsrapportane

  Pressekontakt

  Kl. 09.00-15.00 (hverdager): Ketil Nordgård
  Tlf.: (+47) 995 17 187, e-post: ketil.nordgard@dss.dep.no


  Mer informasjon til pressen

  Kontaktinformasjon

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

  Telefon: 22 24 90 90
  E-post: postmottak@dss.dep.no

  LinkedIn

  Personvernerklæring

  Kongens gate 18-20, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo 

  Organisasjonsnummer: 974 761 424