Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

DSS er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet.

 • dss_POP4145.jpg
 • dss_POP4997.jpg
 • dss_POP6500.jpg
 • dss_POP4029.jpg

  På jobb for departementene

  DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. 

  Les mer om våre tjenester

  Jobb i DSS

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer sikkerhets-, kommunikasjons- og digitale tjenester samt andre fellestjenester til departementene. 

  DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca 750 ansatte.

  Les mer →

  Aktuelle saker


  Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS

  DSS skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. august 2018, med søknadsfrist 1. mars 2018.


  Erik Hope ny direktør i DSS

  Erik Hope (58 år) er i dag tilsatt av Kongen i statsråd som ny direktør i DSS.

  Pressekontakt

  kl. 09.00-15.00:
  Margot Vågdal 
  Tlf.: (+47) 480 16 317
  E-post: margot.vagdal@dss.dep.no

  Mer informasjon til pressen

  Kontaktinformasjon

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

  Telefon: 22 24 90 90
  Faks: 22 24 95 95
  E-post: postmottak@dss.dep.no

  LinkedIn

  Akersgata 64, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo 

  Organisasjonsnummer: 974 761 424