Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

DSS er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet.

 • dss_POP4145.jpg
 • dss_POP4997.jpg
 • dss_POP6500.jpg
 • dss_POP4029.jpg

  På jobb for departementene

  DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. 

  Les mer om våre tjenester

  Jobb i DSS

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)  ivaretar sikkerhet, kommunikasjon og digitale tjenester samt andre fellestjenester for alle departementene. 

  DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca 800 ansatte.

  Les mer →

  Ledige stillinger

  Aktuelle saker


  Mangfold i DSS

  I Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har 20,6% av de ansatte innvandrerbakgrunn.


  Tekniske problemer på IKT plattformen er løst

  11 departementer på felles IKT plattform var rammet av tekniske problemer, som blant annet fører til at ansatte ikke får tilgang til e-post. Alle tjenestene er tilgjengelige igjen nå.

  Pressekontakt

  Kommunikasjonsansvarlig Margot Vågdal
  Tlf.: (+47) 480 16 317
  E-post: margot.vagdal@dss.dep.no


  Mer informasjon til pressen

  Kontaktinformasjon

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

  Telefon: 22 24 90 90
  Faks: 22 24 95 95
  E-post: postmottak@dss.dep.no

   
  Akersgata 64, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo 

  Organisasjonsnummer: 974 761 424