Jobbe hos oss

12.06.2012

Med om lag 800 medarbeidere, et bredt tjenestespekter og ulike fagområder er DSS en mangfoldig og unik arbeidsplass. Samlokalisering med landets politiske ledelse i regjeringskvartalet gjør det ekstra interessant å arbeide her. Som statlig etat er DSS underlagt et omfattende lov- og avtaleverk, som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår ansatte, ledere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Ferie

Avtalefestet 5 ukers ferie per år.

Fleksibel arbeidstid

Ordinær arbeidstid i DSS er 37,5 timer per uke. Normalarbeidstiden er kl 08.00-15.45, og i perioden 15. mai - 14. september er den kl 08.00-15.00. Det er mulig å avspasere oppsparte arbeidstimer. DSS er en servicebedrift, og det er derfor behov for andre arbeidstids-/skiftordninger i tillegg.

Forsvarets personellservice (FP)

Forsvarets personellservice tilbyr sine medlemmer sparing, utlån, forsikringer, betalingsformidling og andre finansielle tjenester til fordelaktige betingelser. Ansatte i DSS kan melde seg inn i FP.

Kantine

Alle ansatte i DSS har tilgang til flere kantiner i kvartalet.

Prosjektarbeid

Mange av arbeidsoppgavene i DSS er organisert som prosjekter. DSS benytter eget prosjektverktøy med tilhørende maler.

Prosjektlederforum

Møteplass for prosjektledere i DSS. Forumet arrangerer samlinger hvor det er fokus på kompetanseheving og erfaringsutveksling. I tillegg er forumet ansvarlig for revidering og utvikling av prosjekthåndboka i DSS og tilhørende maler.

Pensjon

Ansatte i DSS har automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK), som sikrer gode pensjons- og lånerettigheter. I tillegg ivaretar SPK lovpålagt yrkesskadeforsikring og yter obligatorisk gruppelivsforsikring.

Sentral lokalisering

DSS har medarbeidere plassert i samtlige bygg i regjeringskvartalet, som ligger sentralt plassert i Oslo, samt departementene utenfor regjeringskvartalet. De fleste offentlige transportmidler befinner seg i umiddelbar nærhet.

Stipendordning

Ansatte i DSS har mulighet til å søke om utdanningsstipend etter bestemte kriterier. Stipendordningen er innført som et ledd i å stimulere og motivere til individuell faglig utvikling på ulike nivåer. Den skal bidra til å fremme omstillingsevne, breddekompetanse og karriereutvikling.

Personalpolitikk

Ledige stillinger


Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
Youngstorget 5, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
telefon: 22 24 90 90 faks: 22 24 95 95 
e-post: postmottak@dss.dep.no
organisasjonsnummer: 974 761 424
Pressekontakt (hverdager fra kl. 08.00-15.00):
Margot Vågdal, tlf. 480 16 317